Aljazeera documentary/ dokumentêr

Here is an Aljazeera documentry looking at the current drought situation in the Western Cape, the agriculture sector and how Fruitlook and research in plant resilience plays a role.
 
Hier is 'n Aljazeera dokumentêr wat kyk na die huidige droogtesituasie in die Wes-Kaap, die landbousektor en hoe Fruitlook en die herstelvermoe van n inheemse plant 'n rol kan speel.

Watch video here.